Regulamin aktualizacja od 17.02.2021r.

§1 DEFINICJE

Serwis – strona internetowa www.ambrosia-catering.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

Sprzedawca – Katering „ambrosia” Magdalena Usdrowska, Agnieszka Michalak S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Niciarnianej 9 lok. 4 92-238 Łódź NIP: 7282837289 REGON 383024506.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma prawo do dokonywania zakupów w Serwisie.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przez formularz zamówienia, telefoniczne lub przez pocztę e-mail której przedmiotem jest Dieta

Dieta – przedmiot Umowy który Klient nabywa w momencie zamówienia, przygotowywana oraz dostarczana przez Sprzedawcę.

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy.

Strefa Dostaw – strefa w której Dieta może zostać dostarczona, ściśle określona przez Sprzedawcę.

Usługa – Przygotowanie oraz dostarczenie Diety do klienta zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Kurier – inaczej dostawca, osoba dostarczająca Dietę Klientowi.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania Usługi na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu, a także oświadcza, że go akceptuje. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 4. Klient zawierający Umowę ze Sprzedawcą wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych – cel oraz zasadność określona została w Polityce Prywatności.
 5. Ceny widniejące w Serwisie są cenami brutto w walucie PLN, zawierają już niezbędne podatki.
 6. Cena Diety zawiera możliwość wprowadzenia JEDNEGO wykluczenia produktu spożywczego, w przypadku gdy Klient wpisze więcej brane pod uwagę wyłącznie pierwsze. Odstępstwem od tej reguły jest Dieta Indywidualna, w której można wykluczyć wybraną liczbę produktów.
 7. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania zamówionej Diety, a także oświadcza, że poinformował Sprzedawcę o alergiach, uczuleniach czy nietolerancjach na którekolwiek produkty spożywcze.

§3 ZAMÓWIENIE

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia Klientowi zamówienie aktualnie dostępnych Diet przez formularz zamówienia. Ponadto Klient może złożyć zamówienie telefonicznie pod nr telefonu dostępnym w zakładce „kontakt” oraz poprzez kontakt e-mail/formularz kontaktowy dostępny w zakładce „kontakt”.

 2. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wiadomością e-mail w której zawarty jest rodzaj zakupionej Diety, zakres dat w których Dieta będzie dostarczana oraz potwierdzenie otrzymania zapłaty.

 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń co do treści otrzymanego potwierdzenia max. do 12h od otrzymania wiadomości. Brak kontaktu oznacza automatyczną akceptację treści zamówienia.

 4. Klient ma prawo do edycji zamówienia na 2 (dwa) dni przed chęcią wprowadzenia zmian, Sprzedawca zobowiązuje się do zastosowania do uwag jeśli zostanie zachowany wymieniony wyżej czas.

 5. W przypadku zmiany zakupionej Diety na droższą opcję Klient zobowiązuje się do dokonania dopłaty będącej różnicą w cenach.

 6. Po potwierdzeniu zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania Usługi nienagannie i zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu tj. przygotowanie oraz dostarczenie Diety do Klienta.

 7. Dostawa odbywa się w godzinach 19:00 – 8:00 dnia poprzedzającego zamówienie.

 8. Zestaw testowy jest zestawem jednodniowym, może zostać zamówiony tylko jeden raz pod wskazany adres. Pod uwagę jest brane tylko pierwsze zamówienie, każde następne zostanie anulowane, a wpłacona kwota za zestaw (jeśli wybrano płatność online) zostanie zwrócona na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych.

§4 CZAS REALIZACJI, DOSTAWA, CENNIK

 1. Zamówienia złożone do godz. 12:00 jest realizowane w ciągu 2 dni roboczych, tj. zamówiona Dieta w poniedziałek zostanie dostarczona do Klienta na środę (we wtorek w nocy).

  Dzień złożenia zamówienia Zamówienie do godziny Zostanie zrealizowane w: Natomiast po tej godzinie w:
  Niedziela 12:00 Wtorek Środa
  Poniedziałek 12:00 Środa Czwartek
  Wtorek 12:00 Czwartek Piątek
  Środa 12:00 Piątek Poniedziałek
  Czwartek 12:00 Poniedziałek Poniedziałek
  Piątek 12:00 Poniedziałek Wtorek
  Sobota 12:00 Wtorek Środa
  Dzień zmiany adresu Zamiana adresu do godziny Zostanie uwzględniona w dostawach od: Natomiast po tej godzinie od:
  Niedziela 12:00 Wtorek Środa
  Poniedziałek 12:00 Środa Czwartek
  Wtorek 12:00 Czwartek Piątek
  Środa 12:00 Piątek Poniedziałek
  Czwartek 12:00 Poniedziałek Poniedziałek
  Piątek 12:00 Poniedziałek Wtorek
  Sobota 12:00 Wtorek Środa
 2. Godzina 12:00 jest godziną ostateczną. Klient może skontaktować się z kateringiem z prośbą o przyspieszenie realizacji.

 3. Zamówienie jest dostarczane do Klienta w nocy przed dniem docelowym (tj. dieta zamówiona na środę zostaje dostarczona we wtorek w nocy) w godzinach 18:00 – 8:00.”.

 4. Klient zobowiązuje się do określenia gdzie Dieta ma być pozostawiona. W przypadku osób podających kody umożliwiające wejście na klatkę Kurier standardowo zostawi torbę z Dietą pod drzwiami. W przypadku braku określenia miejsca Kurier będzie próbował się skontaktować telefonicznie, jeśli nie dodzwoni się do Kupującego – Dieta nie zostanie dostarczona, a Kupującemu nie będą przysługiwały prawa do reklamacji.

 5. Wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta dostawca wysyła zdjęcie / wiadomość potwierdzające dostarczenie Diety we wskazane miejsce.

 6. Klient po otrzymaniu informacji, że Dieta została dostarczona zobowiązany jest do możliwie szybkiego odebrania jej z wyznaczonego miejsca i zapewnienia posiłkom odpowiednich warunków termicznych w celu utrzymania ciągłości chłodniczej, która zostaje przerwana po 15 minutach od dostawy. Za niedopełnienie tego punktu i skutki uboczne w postaci potraw nie nadających się do spożycia Sprzedawca nie odpowiada.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Diety z wyznaczonego miejsca dostawy, ponieważ dostarczenie jest dokumentowane wykonaniem fotografii – do wglądu. W tym przypadku nie przysługuje Klientowi prawo do złożenia reklamacji, Sprzedawca prosi jednak o zgłaszanie takich incydentów celem wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości.

 8. Aktualne ceny diet wskazane są w formularzu zamówienia dostępnym pod linkiem https://ambrosia-catering.pl/zamowienie/#/, a także na stronie www w zakładce “JAK DZIAŁAMY -> CENNIK” https://ambrosia-catering.pl/cennik/

§5 METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 • tradycyjny przelew na numer rachunku Sprzedawcy

  12 1140 2004 0000 3802 7868 6187 mBank

 • przelew online realizowany za pośrednictwem tpay.com

 • gotówką do rąk Kuriera przy pierwszej dostawie.

 • kartą płatniczą dla Klientów z Łodzi.
 1. Płatności dokonywane są z góry, za cały okres świadczenia Usług.

 2. Płatność uważa się za zrealizowaną w przypadku:

 • otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu od Klienta na adres e-mail w przypadku przelewu tradycyjnego,

 • autoryzacji płatności przy płatnościach online,

 • otrzymania gotówki przez Kuriera przy płatności gotówką.

 1. Każdy zakup dodatkowo zostaje potwierdzony wystawieniem przez Sprzedawcę paragonu i dostarczeniem go Kupującemu wraz z pierwszą Dietą.

 2. Katering wystawia faktury VAT na życzenie Klienta.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. Klient ma prawo do anulowania/wstrzymania dostaw na określony czas wówczas automatycznie czas świadczenia Usługi zostaje przesunięty o odpowiednią ilość dni. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo oraz telefonicznie.
 3. Klient ma możliwość odstąpić od jeszcze nie zrealizowanej Umowy bez podawania przyczyny do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed planowanym odstąpieniem, to znaczy, że chcąc zrezygnować z zamówienia od czwartku należy ten fakt zgłosić najpóźniej we wtorek o godzinie 11:59, przekroczenie tej godziny skutkuje rozwiązaniem Umowy od następnego dnia, czyli od piątku.
 4. Przez zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy rozumie się przesłanie pocztą elektroniczną na skrzynkę: bok@ambrosia-catering.pl lub przez Formularz dostępny w zakładce “kontakt” Oświadczenia dostępnego pod niniejszym Regulaminem lub na prośbę przesłanego na adres e-mail.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi wyliczonej kwoty za niezrealizowane zamówienie / koszty dostawy / dodatki na wskazany w Oświadczeniu numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji.
 6. Warunkiem koniecznym do rozwiązania Umowy jest posiadanie dowodu zakupu (paragon / faktura).
 7. Załącznik – Oświadczenie 

§7 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji jeśli uzna, że Sprzedawca nie wywiązał się z zawartej Umowy (wystąpiła niezgodność).

 2. Czas na złożenie reklamacji to 2 dni robocze. Po upływie tego czasu Klient traci prawo do złożenia reklamacji.

 3. Reklamacje przyjmowane są mailowo na adres bok@ambrosia-catering.pl lub telefonicznie +48 722 005 389.

 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 24h od momentu otrzymania.

 5. O stosowności reklamacji, sposobie rekompensaty, stanowisku do negatywnie rozpatrzonego wniosku Klient zostanie poinformowany mailowo.

 6. Reklamacja powinna zawierać podstawowe informacje takie jak:

 • dane Klienta,

 • powód reklamacji z argumentacją jej zasadności,

 • datę w której Usługa została wykonana nieprawidłowo,

 • załączniki – jeśli są,

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Klienta w formularzu kontaktowym lub przy innej formie realizacji Umowy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Diety po dostarczeniu i potwierdzeniu dostawy zdjęciem.

 3. Sprzedawca informuje, że przygotowywane przez niego posiłki mogą zawierać alergeny, Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedawcy o uczuleniach/nietolerancjach. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za za szkody powstałe z niewiedzy Klienta o posiadanych przeciwwskazaniach zdrowotnych do spożywania konkretnych produktów.

§9 PRAWA KLIENTA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: a.https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php b.https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c.http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od momentu ostatniej edycji (17.02.2021r.) do odwołania.

 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają przepisom prawa polskiego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, zobowiązuje się też do uprzedzenia Klientów 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie. Zmiany nie mają zastosowania u Klientów którzy w danym momencie aktywnie korzystają z Usług.

Aby móc w pełni przeglądać stronę musisz zaakceptować pliki cookie. więcej informacji...

Ta strona wykorzystuje pliki cookie aby zapewnić Ci płynniejsze korzystanie ze strony. Więcej dowiesz się z naszej Polityki Prywatności Jeśli nadal chcesz w pełni korzystać z naszej witryny kliknij "Akceptuję".

zamknij